Rólunk

A szakkollégium szerveződéséről

Szervezeti felépítésünk

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium alapjául az azt finanszírozó alapítvány (Pro Collegio Posoniensi Alapítvány) szolgál. Az alapítvány tanácsa adja egyben a szakkollégium kuratóriumát. Az intézményen belül a vezetőség és diákönkormányzat működik együtt. A diákok érdekeinek képviselete a diákgyűlésen történik meg, valamint a diák(al)elnökök továbbítják az ötleteket, kéréseket, kérdéseket a megfelelő tanácsok felé. A tanulmányi ügyekért a tanulmányi vezető felel, tevékenységét, a kurzustervezetet, valamint a szakmai tevékenységet a tanulmányi tanács vizsgálja felül.

A vezetőség látja el az operatív feladatokat, és biztosítja a szakkollégium mindennapi működését. Továbbá a vezetőség révén születik meg a kommunikáció a tanácsok között.

Tagjai az igazgató, tanulmányi vezető és diákelnök.

A diákönkormányzatot az adott évben aktív diákság képezi. Ők döntenek a szakkollégium programjairól, előadásokról, valamint a közösségi eseményekről. A nagyobb erejű változások is a diákság köréből indulnak.

Tagjai a diákelnökség (elnök és alelnökök), diákok.

A munkacsoportok a diákönkormányzat részei. A munkacsoportok felelnek szakollégiumi közösségi események, előadások, médiamegjelenés és felvételi eljárás leobonyolításáért. Vezetőit a diákok választják demokratikus keretek között.

Tagjai a munkacsoportvezetők, diákok.

A kuratórium a szakkollégiumot fenntartó alapítvány bizottsága, ami a szakkollégium működését biztosítja. A bizottság tölti be a fő ellenőrző szerv szerepét az éves költségvetés, szabályváltoztatások és évértékelés során is.

A fenntartó alapítvány tagjai alkotják.

A tanulmányi tanács a szakkollégium szakmai életének és kurzusainak a minőségét biztosítja. A tanács tagjai biztosítják azt a szakmai kapcsolathálót, ami a diákok szakmai elmélyülését és mentorálását segíti.

Az alapelv: demokrácia

Az intézmény alapvető rendezési elve a demokrácia. Azaz minden egyes fórumon belül a demokrácia elvei érvényesülnek. A diákgyűlésen a diákság többségének szavazata kell egy javaslat továbbéltetéséhez. Az egyes tanácsok, illetve a vezetőség elsősorban nem döntéshozói, hanem felülvizsgálói szerepet töltenek be. Azokon a területeken, ahol a diákságnak nem sikerül tevékenységét kifejtenie, nyer döntéshozói szerepet egy-egy tanács szava. Ideális esetben minden szakkollégium önellátó és magát hajtja a diákok tevékenysége révén.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi vezetője, Voda Zsófia.

Voda Zsófia

Igazgató

Rozsnyón született, Nyitrán végzett magyar-angol szakon, Komáromban él, büszke dél-szlovákiainak vallja magát. A projektmenedzsment iránti szerelme a Juhász Gyula Ifjúsági Klubban kezdődött, Gombaszögön folytatódott, majd a brüsszeli ELP tehetségprogramjában teljesedett ki.  Igazgatóként feladata a szakkollégium operatív működtetése, képviselete.

Jablonský Benjamin, tanulmányi vezető.

Jablonský Benjamin

Tanulmányi vezető

Nagykürtösön született, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-angol szakon. A szakkollégium negyedik évfolyamának volt diákja, egykori diákelnök. Tanulmányi vezetőként feladata az intézmény tanulmányi programjainak összehangolása, a diákok előrehaladásának segítése.

Horváth Rebecca, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium diákelnöke 2024-ben.

Horváth Rebecca

Diákelnök

Gombán született, a Pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi karának molekuláris növénybiológia szakos hallgatója. Diákelnökként a hallgatói önkormányzat munkáját hangolja össze, képviseli a tagság érdekeit az intézmény belső fórumain.

Kuratórium

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi elnöke, Bauer Dávid.

Bauer Dávid

A kuratórium elnöke

A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, a Selye János Kollégium diákja volt. PhD-fokozatát a budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. A MOL HR-igazgatójaként a közép-európai nagyvállalat emberi erőforrásaiért felel.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi tanácsának tagja, Feledy Botond.

Feledy Botond

Külpolitikai elemző, egyetemi oktató. Az ELTE Jogi Karán szerzett diplomát, majd PhD-fokozatot. A Kitekintő című külpolitikai hírportál alapítója, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium volt rektora, a Társadalmi Reflexió Intézet vezetője. Ismert külpolitikai elemző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi tagja, Fiala János.

Fiala-Butora János

Jogász, kutató. Jogi diplomáját a Comenius Egyetemen, közgazdasági oklevelét a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Diplomázott a CEU-n, a Harvardon doktorált. A Magyar Tudományos Akadémia kutatója, kisebbségi jogi és emberjogi szakértő.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi tagja, Andrássy Zsuzsanna.

Andrássy Zsuzsanna

Közgazdász, projektmenedzser. Diplomáját a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, itt végezte doktori tanulmányait is. A Selye János Kollégium diákja volt.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi tanácsának tagja, Simon Attila.

Simon Attila

Történész, a pozsonyi Comenius Egyetemen diplomázott. Egyetemi docens, a komáromi Selye János Egyetem tanszékvezetője. A Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Kutatási területe a 20. századi csehszlovákiai magyar történelem, számos történeti monográfia szerzője.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi tagja, Stubendek Attila.

Stubendek Attila

Informatikus, kutató. Mérnöki diplomáját és doktori oklevelét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte. Fő kutatási területe a mesterséges intelligencia és gépi látás. A Budapesten tanuló felvidéki diákok szervezetének egyik alapítója, a Gombaszögi Nyári Tábor infrastruktúráért felelős szervezője.

Tanulmányi Tanács

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi tanácsának tagja, Ódor Lajos.

Ódor Lajos

Közgazdász, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke. Korábban Szlovákia miniszterelnöke, a pénzügyminisztérium Pénzpolitikai Intézetének vezetője, Ivan Mikloš pénzügyminiszteri, később Iveta Radičová miniszterelnöki tanácsadója, nemzeti banki megbízatása előtt a Költségvetési Tanács tagja.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi tanácsának tagja, Lucia Molnár Satinská.

Lucia Molnár Satinská

Nyelvész, kutató. A Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, több szlovákiai lap publicistája. Kutatási területe a mai szlovák nyelv, valamint Pozsony többnyelvűsége.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi tanácsának tagja, Ambrus Tünde.

Ambrus Tünde

Gyógyszerész, egyetemi oktató, a brünni Masaryk Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánhelyettese. Diákkorában a brünni magyar diákszervezet, a KAFEDIK elnöke, jelenleg a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége vezetőségi tagja.

Kovács Balázs, a tanulmányi tanács tagja.

Kovács Balázs

Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelemből, a Groningeni Egyetem Művészeti Karán pedig nemzetközi kapcsolatokból diplomázott. A PMSZ társalapítója, 2016 és 2019 között tanulmányi vezetője.

Pelle Veronika

Kommunikáció- és médiakutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének oktatója, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiatudatosság-szakértője. (O)TDK-mentorként, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mellett működő Iosephinum Szakkollégium egykori diákbizottsági tagjaként szívügye a tehetséggondozás. Fő kutatási területe a digitális műveltség és szülőség, szakmai misszióként tekint egy médiatudatosabb társadalom előmozdítására.

Készült a Magyar Kormány támogatásával.