Mit kínálunk?

Kurzusaink

Első évfolyam

Téli szemeszter

Logika

Melyik állítás lehet igaz és melyik nem? Hogyan érveljünk? Hogyan érvelnek mások, és hogyan próbálnak rávenni minket az igazukra? A kurzus célja a kritikus gondolkodás elmélyítése, illetve az érvelési hibák felismerése a gyakorlatban.

Retorika

Hogyan írjunk hatásos beszédet? Hogyan adjunk elő közönség előtt? Hogyan készítsünk prezentációt, mire ügyeljünk az előadása közben? A kurzus készségeket fejleszt s olyan trükköket mutat meg, melyekre nem csak az egyetemen, de a későbbi szakmai életben is nagy szükség lesz.

Nyári szemeszter

Vitakultúra

Hogyan érveljünk? Hogyan győzzünk meg másokat érvekkel az igazunkról? A kurzus készségeket fejleszt, nagyban építve a téli szemeszterben látogatott retorika és a logika kurzuson elsajátított ismeretekre. A kurzus vizsgája egy nyilvános vitaest egy előre adott témában.

Közgazdaságtan

Infláció, GDP, költségvetési hiány. Mit kell tudni a közgazdaságról ahhoz, hogy értelmezni tudjam a híreket? A kurzus eligazítást nyújt az alapvető közgazdasági ismeretekben, érthetővé teszi a pénzügyeket.

Második évfolyam

Téli szemeszter

Ki a magyar?

A szlovákiai magyar társadalmat bemutató kurzus. Hol élünk, milyen az identitásunk, milyen a magyarság összetétele, milyenek népesedési trendjei, milyen kisebbségi jogai vannak, milyen az intézményrendszere, megmaradásának esélyei és kitörési lehetőségei? A felvidéki magyar társadalommal kapcsolatos legfontosabb kérdésekre kaphatunk választ a kurzus során.

Akadémiai írás

Hogyan írjunk az akadémiai közegben? Milyen szövegeket ismerünk? Milyen stílusban írjunk? Mi a különbség a tudományos és az ismeretterjesztő írás között? A kurzus az egyetemi és a szakmai életben nélkülözhetetlen készségeket fejleszti.

Nyári szemeszter

Szlovákiai magyar múlt és jelen

A kurzus a téli szemeszter társadalomtudományi tárgyára építve a (cseh)szlovákiai magyarság száz évét veszi górcső alá. Bemutatjuk a legjelentősebb felvidéki magyar személyiségeket, munkásságukat, a korabeli vitákat s azok máig érő hatásait.

Project management

Sydney Operaház – 10 év késés, 95 millió dollár többletköltség. Miben rejlik az effektív projektmenedzsment, hogyan tervezzünk, és hogyan nézhetünk szembe a menet közben felmerülő akadályokkal? SWOT, Scrum, PM-eszközök, és technikák, amik egy sikeres projekthez kellenek.

Harmadik évfolyam

Téli szemeszter

Médiaértés

Mit rejt a Facebook-feedünk? Hogyan kommunikál a sajtó? Melyik hír hoax, és hol vannak egy cikkben a csúsztatások? Ez a kurzus számba veszi a clikcbait-híradót, mémeket, és az online hírportálok témaköreit. A kurzus végére tudatos médiafogyasztókká válhatunk.
👀 Belenézek a sillabuszba

Szociálpszichológia

Hogyan hatnak ránk a társadalmi hatások? Hogyan és miért viselkedünk másképp társaságban? Hogyan befolyásolnak minket döntéseinkben? Miért vagyunk irracionálisak? Másképp érzékeljük a veszteséget, mint a nyereséget? Mi a boldog élet titka? Ezekre, és még sok más kérdésre ad választ a kurzus.

Nyári szemeszter

Tárgyalástechnika

Munkát keresel, előléptetést akarsz, lakást bérelnél, vagy csak más időpontban mennél mozizni. Az életünk tele van tárgyalási helyzetekkel. Elsajátíthatod azokat a készségeket, amikkel később jobb ajánlatokat és lehetőségeket alkudhatsz ki magadnak.

Élő környezet

A természettudományi kurzus célja, hogy bemutassa korunk legfontosabb környezeti kihívásait, kontextusba helyezze, felvázolva a hosszabb távú trendeket.

Nyelvtanulás
Nyelvtanulás

Nyelvórák intézményen belül

Minden félévben felmérjük a diákok igényét, hogy milyen nyelvórákon vennének részt. Eddig a szakkollégiumban szlovák, angol, német és spanyol nyelvű nyelvórákat vettek diákjaink, de volt törekvés francia nyelvórák szervezésére is. 

A nyelvórák ingyenesen látogathatók a szakkollégisták számára és heti rendszereséggel kerül rájuk sor a szakkollégium épületében a szorgalmi időszak alatt. A nyelvórákat gondosan megválasztott többéves tapasztalattal rendelkező anyanyelvi oktatók tartják. 

Nyelvtanulás
Nyelvtanulás

Nyelvkurzus és nyelvvizsga

A szakkollégiumi képzés része, hogy minden szakkollégista köteles a második szakkollégiumi évfolyama végéig sikeres CEFR besorolás szerint B2-es szintű nyelvvizsgát tenni egy világnyelvből. A nyelvkurzus kiválasztásáért és látogatásáért, illetve a nyelvvizsga elvégzéséért a diák felel, a nyelvkurzus és -vizsga költségeit a szakkollégium utólagosan megtéríti. 

Kurzusaink
Kurzusanik

Gyakran ismételt kérdések

Egy kurzus legtöbbször öt vagy hat alkalomból áll. Ez az öt-hat alkalom egy féléven belül kerül megtartásra. Egy alkalom hossza 2-2.5 óra a kurzus jellegétől függően. Van, ahol az elméleti rész mellett a gyakorlati részben a diákok töltik ki javarészt ezt az időt, és együtt reflektálnak a feladatokra.

Egy félévben két kurzus kerül megtartásra egy évfolyam számára. Tehát szakkollégistaként egy félév alatt kettő, egy év alatt pedig négy kurzust végzel el. Ezek mind 5-6 alkalmasak, tehát a szemeszter 12-14 hetében eloszlanak. Vagy váltakozva (egyik héten A, másik héten B kurzus) kerülnek megszervezésre, vagy előbb az egyik kerül megtartásra, és azt követi a másik. A szorgalmi időszakban rendszerint nincs kurzusalkalom, ekkor a kurzusfeltételek teljesítése zajlik.

A végzési feltétel kurzusonként és oktatónként változó. A retorika kurzus vizsgája egy hatperces beszéd megtartása, a vitakultúráé egy nyilvános vitaest, ahol egy előre ismertetett témában vitázik a pro és kontra csapat. A Ki a magyar? kurzus végzése többféleképp záródhat, ilyen például, hogy egy közismert szlovákiai magyar személyről készítesz Wikipédia-cikket.

Nem, az egyetemi évfolyamodat különválasztjuk a szakkolis évfolyamtól. Ezért, ha másodikosként nyersz felvételt a szakkollégiumba, az első évfolyamos kurzusokkal kezded, ugyanúgy, mint az elsőéves egyetemisták.

A második szakkollégiumi éved végéig egy B2-es szintű nyelvvizsgát tenned egy világnyelvből. Mivel a lehetőség a további önfejlesztést célozza meg, ezért ebbe a végzési feltételbe nem számítanak bele a korábban elvégzett nyelvvizsgák, sem az (emelt szintű) érettségi vizsgák. Legtöbb diákunk a cambridge-i emelt szintű angol nyelvvizsgát végzi el (Cambridge English: Advanced).

Állandó kurzusoktatóink

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium retorika és médiakommunikáció kurzusok oktatója, Rétvári Márton.

Rétvári Márton Gergely

retorika, médiakommunikáció

A budapesti Corvinus Egyetem oktatója, az intézet Retorika Műhelyének egyik vezetője, diákként az Országos Kossuth Lajos Szónokverseny győztese. Foglalkozási területe a retorika, kommunikációelmélet és médiakommunikáció. A szakkollégium indulása óta az oktatónk, az elméleti tudásanyagot gyakorlattal köti össze. 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium logika kurzusának oktatója, Egres Dorottya.

Egres Dorottya

Logika

Diplomáit az ELTE-n kommunikáció és médiatudomány, illetve a BME kommunikáció és médiatudomány szakán szerezte. Doktori tanulmányait 2018-ban végezte el a BME doktori iskolájában. Disszertációjának témája stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában. Kutatási területei: érveléselmélet, politikai kommunikáció, nukleáris technológia kommunikációja, politikai és tudományos diskurzusok elemzése.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium retorika és vitakultúra kurzusok oktatója, Pej András.

Pej András

Vitakultúra, tárgyalástechnika

Okleveles közgazdász, diplomáit a BGE-n és BME-n szerezte. A múltban adatelemzőként és emberi erőforrás menedzsment dolgozott. 2017 óta retorikatréner, azóta segít az embereknek sikeres beszédeket tartani, üzleti tárgyalásban érvényesülni, illetve megállni a helyüket egy nyilvános vita során.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium közgazdaságtan kurzus oktatója, Gál Zsolt.

Gál Zsolt

Közgazdaságtan

A pozsonyi Comenius Egyetem Politológia tanszékének tanára, a közgazdaság témakörében oktat tantárgyakat, illetve publikál. A szakkollégiumban 2020 óta a közgazdaság kurzus oktatója, amiben felkészíti a hallgatókat az alapszintű makroökonómiai ismeretekre.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi tagja, Simon Attila

Simon Attila

Szlovákiai magyar múlt és jelen

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett, később ugyanitt habilitált. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti történetével foglalkozik, tankönyvíró. 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium kuratóriumi tagja, Fiala János.

Fiala-Butora János

Ki a magyar?

Jogász, kutató. Jogi diplomáját a Comenius Egyetemen, közgazdasági oklevelét a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. A CEU-n diplomázott, a Harvardon doktorált. A Magyar Tudományos Akadémia kutatója, kisebbségi jogi és emberjogi szakértő.