Ismerd meg a szakkollégiumi diákok hétköznapjait

A szakkollégiumi tevékenységek sokrétűek. A tagság számára kurzusokat szervezünk, amelyek tudásuk elmélyítését és készségeik fejlesztését szolgálják. A kurzusok mellett rendszeresen előadásokat és vitaesteket tartunk. A hallgatók számára nyelvkurzusokat is kínálunk, ezek fakultatívak. Az angol nyelv mellett igény szerint a szlovák konverzáción is javítani igyekszünk.

Az akadémiai évet a szakkollégiumi tábor nyitja, melynek helyszíne a gombaszögi kemping. A tábor célja, hogy a hallgatók jobban megismerjék egymást, csapatot tudjanak alkotni – ezt készségfejlesztő tréningekkel segítjük. Társzervezőként más intézmények és szervezetek programjait is segítjük, a Gombaszögi Nyári Táborban több programot is szerveztünk.


Mi mindent csinál egy diák a szakkollégiumban?Együttműködik a diákönkormányzattal és munkacsoportokkal

Egy átlagos szakkolis diák elsősorban a diákönkormányzat tagja: részt vesz a havi rendszerességgel megtartott diákgyűlésen, ahol szavazati joggal is rendelkezik. Másodsorban, egy munkacsoport tagja. Ez az egyik tér, ahol kibontakozhat, és kimerítheti kreatív törekvéseit. Írhat a közösségi médiára, fotózhat, szervezési feladatokat láthat el, a weboldalt szerkesztheti, vagy a következő felvételi lebonyolításáért felel. A lista közel sem teljes. Ha érdeklődnél hogyan bontakozhatsz ki egy munkacsoporton belül, írj nekünk.

Elsősegély kurzus 2021-es résztvevői


A szakkollégiumban megrendezett vitakultúra kurzus résztvevői vita közben


A szakkollégium kurzusai keretében fejleszti készségeit

A szorgalmi időszak alatt heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre kurzusaink. Egy alkalom körülbelül másfél-két órát vesz igénybe. Ezek legtöbbször koraesti-esti alkalmak, annak függvényében, mikor van neked, és évfolyamtársaidnak szabadideje. Kurzusaink az első évfolyamtól kezdve úgy vannak felépítve, hogy rácsatolnak azokra a készségekre, amelyekre az egyetemen és az életben is szükséged lesz. Ha kíváncsi vagy, milyen kurzusokra számíthatsz, nézd meg a mintatervünket.Meghallgatja egy-egy téma ismert szakemberét

Havi rendszerességgel egy, a diákok által kiválasztott témában hallgathatja meg a téma ismert szakemberét. Ezek tulajdonképpen egy-másfél órás előadások, amelyek az esti órákban kerülnek megszervezésre. Legtöbbjük a nyilvánosság számára is nyitott, ezekről az alkalmakról a Facebook-oldalunk eseményei közül értesülhetsz.

Diplomamunka-író workshop a szakkollégiumban


Kurzusaink


Szemeszterenként két kurzust kínálunk a tagság számára. Az egyik jellemzően a tudás bővítését és elmélyítését szolgálja, a másik készségeket fejleszt. Fontos szempont, hogy a foglalkozások innovatívak legyenek, ez alapján is válogatjuk ki oktatóinkat és előadóinkat. Az oktató értékelése mellett fontos szempont a hallgatók visszajelzése is. Minden kurzust kiértékelünk a tagsággal és a Tanulmányi Tanáccsal, a kínálat a visszacsatolások, valamint az aktuális igények változhat. A hallgatók saját kurzusjavaslatokkal is érkezhetnek, kellő számú érdeklődő esetén a vezetőség köteles megszervezni és kiírni a diákok által kért választható kurzust.

I. évfolyam

Téli szemeszter

Retorika

Hogyan írjunk hatásos beszédet, hogyan adjuk elő? Hogyan készítsünk prezentációt, mire ügyeljünk az előadása közben? A kurzus készségeket fejleszt s olyan trükköket mutat meg, melyekre nem csak az egyetemen, de a későbbi szakmai életben is nagy szükség lesz.

Logika

Melyik állítás lehet igaz és melyik nem? Milyen az okok és a következmények, az egyes állítások közötti összefüggés? A kurzus célja a strukturált és kritikus gondolkodás elmélyítése.

Nyári szemeszter

Makroökonómia

Infláció, GDP-növekedés, költségvetési hiány. Mit kell tudnom a közgazdaságból ahhoz, hogy értelmezni tudjam a híreket és a körülöttem zajló eseményeket? A kurzus eligazítást nyújt az alapvető közgazdasági ismeretekben.

Vitakultúra

Hogyan érveljünk, hogyan győzzünk meg másokat kulturáltan, érvek mentén az igazunkról? A kurzus készségeket fejleszt, nagyban építve a téli szemeszterben abszolvált retorikán és a logikán elsajátított ismeretekre.

II. évfolyam

Téli szemeszter

Ki a magyar?

A szlovákiai magyar társadalmat bemutató kurzus. Hol élünk, milyen az identitásunk, milyen a magyarság összetétele, milyenek népesedési trendjei, milyen kisebbségi jogai vannak, milyen az intézményrendszere, megmaradásának esélyei és kitörési lehetőségei? A felvidéki magyar társadalommal kapcsolatos legfontosabb kérdésekre kaphatunk választ a kurzus során.

Íráskészség-fejlesztő kurzus

Hogyan érveljünk jól írásban? Milyen szövegtípusokat ismerünk, mi a stílus és miért fontos? Hogyan írjunk meg jól egy motivációs levelet? Mi a különbség a tudományos és az ismeretterjesztő írás között? A kurzus az egyetemi és a szakmai életben nélkülözhetetlen készségeket fejleszti.

Nyári szemeszter

Felvidéki múlt és jelen

A kurzus a téli szemeszter társadalomtudományi tárgyára építve a (cseh)szlovákiai magyarság száz évét veszi górcső alá. Bemutatjuk a legjelentősebb felvidéki magyar személyiségeket, munkásságukat, a korabeli vitákat s azok máig érő hatásait.

Élő környezet

A természettudományi kurzus célja, hogy bemutassa korunk legfontosabb környezeti kihívásait, kontextusba helyezze, felvázolva a hosszabb távú trendeket.

III. évfolyam

Téli szemeszter

Szociálpszichológia

Hogyan hatnak döntéseinkre a társadalmi szokások és elvárások? Döntéseinkkel hogyan alakítjuk a közösség szokásait? A kurzus során az egyén és a közösség kölcsönhatásait vizsgáljuk

Nyári szemeszter

Gazdaságpolitika

Hogyan működik a modern gazdaságpolitika? Mi a szerepe az államnak és milyen alapszabályokat kell betartani ahhoz, hogy a gazdaság stabil és növekvő pályán tudjon maradni? Milyen mutatókon keresztül érdemes vizsgálni az életszínvonal változását? Ezeket a kérdéseket járja körbe a kurzus.

Etikett, protokoll

Mit illik és mit nem? A viselkedés eszköz a normális emberi kapcsolatok kialakításában mind a magán-, mind a hivatali életben. Mi az elvárt és mi a kötelező a különböző szintű társasági érintkezésekben? Készségfejlesztő kurzus.


Eddigi Oktatóink


Rétvári Márton Gergely, a retorika kurzus oktatója

Rétvári Márton Gergely


A budapesti Corvinus Egyetem oktatója, az intézet Retorika Műhelyének egyik vezetője, diákként az Országos Kossuth Lajos Szónokverseny győztese. A retorika kurzus oktatója 2016-tól.

Öllös László, a szakkollégium egykori oktatója

Öllös László


Politológus, egyetemi docens, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke. A 2016/2017-es akadémiai évben a politikai filozófia kurzus oktatója

Kollai István, a szakkollégium egykori oktatója

Kollai István


A budapesti Corvinus Egyetem oktatója, történész, közgazdász, korábban a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója. A makroökonómia kurzus oktatója, a szakkollégium egyik kutatási projektjének vezetője.

Hoványi Márton, a vitakultúra kurzus egykori oktatója

Hoványi Márton


Retorikaoktató, kutató, az ELTE adjunktusa. A Szónok Születik Retorikaiskola vezetője, a vitakultúra kurzus oktatója.Egres Dorottya, a szakkollégiumban tartott logika kurzus oktatója

Egres Dorottya


A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék PhD-hallgatója, a logika kurzus vezetője.

Szilárd Sánta, az íráskészség-fejlesztő kuruzs egykori oktatója

Sánta Szilárd


Kritikus, újságíró, a Selye János Egyetem adjunktusa. Az íráskészség kurzus oktatója.


KUTATÁSAINK 


Merre tovább és miért?


Kérdőíves kutatás, 2018

2018 tavaszán a szlovákiai magyar gimnáziumokban végeztünk kutatást, a diákok továbbtanulási preferenciái iránt érdeklődtünk. 7 város 8 gimnáziumában 223 diák anonim válaszai alapján állt össze az eredmény. Itthon Pozsony a messze legnépszerűbb egyetemi város, ám aA diákok harmada nem tervezi, hogy hazai egyetemre adja be jelentkezését. Részletek a kutatási jelentésben. A mintakérdőív itt tekinthető meg.

Kutatási jelentés letöltése (pdf)

Vállalkozói kétnyelvűségi felmérés Dunaszerdahelyen


Kérdőíves kutatás, 2017

2017 őszén került sor a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében Dunaszerdahely önkormányzatának megrendelésére a kétnyelvűségi kutatásra, amelynek megvalósításában a szakkollégium diákjai is aktívan közreműködtek. A kutatás kérdőívét Kollai István vezetésével a makroökonámia óra keretében készítettük el, figyelembe véve a hasonló jellegű korábbi komáromi kutatás kérdéseit. A lekérdezést a szakkollégium diákjai végezték Dunaszerdahelyen.

Kutatási jelentés letöltése (pdf)