Az első

A PMSZ egyetemi kollégium, diákközösség és oktatási intézmény egyben, az első bentlakásos magyar szakkollégium Szlovákiában. A PMSZ tagjai Pozsonyban tanuló magyar egyetemisták, akik az intézmény belvárosi kollégiumában laknak, ahol képzéseken, készségfejlesztő programokban vehetnek részt. Ez a plusz különbözteti meg a szakkollégiumot a hagyományos internátusoktól.


A szakkollégium a főváros legkisebb, ám legjobban felszerelt és legmodernebb kollégiuma, közel az összes fontos egyetemhez és felsőoktatási infrastruktúrához.


A vezetőség


Mózes Szabolcs


/igazgató/

Kassán született, a pozsonyi Comenius Egyetemen diplomázott történelem szakon, diákkorában a József Attila Ifjúsági Klub (akkori nevén PASz) elnöke volt. Korábban szerkesztőként és kommentátorként dolgozott. Igazgatóként feladata a szakkollégium operatív működtetése, képviselete.

Kovács Balázs


/tanulmányi vezető/

A budapesti ELTE BTK-n végzett történelem szakon, korábban a Diákhálózat alelnöke volt. Tanulmányi vezetőként feladata az intézmény tanulmányi programjainak összehangolása, a diákok előrehaladásának segítése.

Nagy Zsófia


/diákelnök/

A Páneurópai Főiskola Jogtudományi Karának harmadéves hallgatója. Diákelnökként a hallgatói önkormányzat munkáját hangolja össze, képviseli a tagság érdekeit az intézmény belső fórumain.

Tanulmányi Tanács


A szakkollégium minőségellenőrzéséért, valamint a tanulmányi program összeállításáért felelős szerv. A Tanulmányi Tanács tagjai a szakkollégiumot fenntartó alapítvány kuratóriuma választja. Hivatalból tagja az intézmény igazgatója és tanulmányi vezetője. További tagjai:

Simon Attila


Történész, egyetemi docens. A Selye János Egyetem tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Kutatási területe a 20. századi csehszlovákiai magyar történelem.

Ódor Lajos


Közgazdász, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke. Korábban a pénzügyminisztérium Pénzpolitikai Intézetének vezetője, Ivan Mikloš pénzügyminiszteri, később Iveta Radičová miniszterelnöki tanácsadója, nemzeti banki megbízatása előtt a Költségvetési Tanács tagja.

Ambrus Tünde


Gyógyszerész, egyetemi oktató, a brünni Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékán-helyettese. Diákkorában a brünni magyar diákszervezet, a KAFEDIK elnöke, jelenleg a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége vezetőségi tagja.

Lucia Molnár Satinská


Nyelvész, kutató. A Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, több szlovákiai lap publicistája. Kutatási területe a mai szlovák nyelv, valamint Pozsony többnyelvűsége.

Kuratórium


A szakkollégium fenntartója az erre a célra létrehozott Pro Collegio Posoniensi Alaptvány. Az alapítvány vezető szerve a kuratórium, melynek tagjait három évre választják. Az alapítványi kuratórium tagjai:

Bauer Dávid

/kuratóriumi elnök/

A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, a Selye János Kollégium diákja volt. PhD-fokozatát a budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. A MOL HR-igazgatójaként a közép-európai nagyvállalat emberi erőforrásaiért felel.

Andrássy ZsuzsannaKözgazdász, projektmenedzser. Diplomáját a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, itt végezte doktori tanulmányait is. A Selye János Kollégium diákja volt.

Feledy BotondKülpolitikai elemző, egyetemi oktató. Az ELTE Jogi Karán szerzett diplomát, majd PhD-fokozatot. A Kitekintő című külpolitikai hírportál alapítója, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium volt rektora, a Társadalmi Reflexió Intézet vezetője. Ismert külpolitikai elemző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója.

Fiala-Butora János


Jogász, kutató. Jogi diplomáját a Comenius Egyetemen, közgazdasági oklevelét a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Diplomázott a CEU-n, a Harvardon doktorált. A Magyar Tudományos Akadémia kutatója, kisebbségi jogi és emberjogi szakértő.

Simon Attila


Történész, a pozsonyi Comenius Egyetemen diplomázott. Egyetemi docens, a komáromi Selye János Egyetem tanszékvezetője. A Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Kutatási területe a 20. századi csehszlovákiai magyar történelem, számos történeti monográfia szerzője.

Somogyi Alfréd


Református lelkipásztor, egyetemi oktató. A Pozsonyi Református Egyházmegye esperese. A Selye János Egyetem oktatója, az intézmény Református Teológiai Karának dékánhelyettese. Az egyházjog szakértője és oktatója

Stubendek Attila


Informatikus, kutató-fejlesztő. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomázott, itt folytatta doktori tanulmányait is. Az intézmény kutatója. A Budapesten tanuló felvidéki diákok szervezetének egyik alapítója, a Gombaszögi Nyári Tábor infrastruktúráért felelős szervezője.

Elérhetőségek


Címünk:
Pozsonyi Magyar Szakkollégium
Kapucínska 5
811 03, Pozsony-Bratislava

Mail: info@szakkollegium.sk, igazgato@szakkollegium.sk
FB: https://www.facebook.com/szakkollegium.sk

A szakkollégiumot fenntartó alapítvány címe:
Nadácia Pro Collegio Posoniensi – Pro Collegio Posoniensi Alapítvány
Klariská 7
811 03 Pozsony-Bratislava

IČO: 50057570
DIČ: 2120376577